در اولین روز کاری سال 98:
فرماندار شهرستان بهمراه شورای اداری با امامان جمعه شهرستان دیدار کرد
  • دوشنبه 5 فروردین 1398 ساعت 21:57
در اولین روز کاری سال 98:
جلسه ستاد بحران شهرستان نقده برگزار شد
  • دوشنبه 5 فروردین 1398 ساعت 14:00
بمناسبت روز شهردار:
فرماندار نقده با شهرداران نقده و محمدیار دیدار کرد
  • شنبه 25 اسفند 1397 ساعت 17:29